1,000 Orthodox Scholars Urge the Council to be Held in June 2016

Ние, долуподписаните православни богослови от различни страни, отправяме това писмо към предстоятелите на Православната църква, към всички православни християни по света, както и към всички хора с добра воля. Обръщаме се към Вас, водени от дълбока загриженост за нашата Църква, чието единство е видим израз на Новия живот в Христа пред всички човеци. Молим се предстоящият Събор – толкова чакан и толкова дълго подготвян – да принесе плодовете на Духа, пръв сред които е всеправославното единство. Ето защо ние одобряваме споразумението на предстоятелите на православните църкви, оповестено на всеправославното съвещание през януари 2016 г., за свикване на Свят и Велик Събор в Крит в средата на юни 2016.

Вярваме, че няма никакви непреодолими трудности Съборът да започне работа през юни, независимо от това, че бяха повдигнати съществени въпроси относно проектодокументите и начина на работа. Признаваме, че някои от тези въпроси са напълно основателни, като например настояването да се поднови обсъждането на предложените проектодокументи. Съгласни сме също, че са налице много други въпроси, свързани с Църквата през XXI в., които изискват всеправославно разглеждане.

Въпреки всичко сме убедени, че най-подходящото място за разрешаване на сериозните противоречия днес, както и в древност, е самият Събор. Поредно отлагане на Събора би значело неспособност да живеем според принципа на съборността на глобално ниво. Никой не може да очаква Съборът да разреши всички важни въпроси и да помири всички юрисдикционни противоречия в рамките на 10 дни. Но ние се надяваме, че този Събор ще бъде начало на помирителен процес, който ще отведе към нова ера на глобална съборност и единство. Представителите на православните църкви, които желаят да осуетят работата на Събора чрез по-нататъшно отлагане, не бива да тревожат преобладаващото мнозинство на православните предстоятели, които желаят да изпълнят ангажимента за провеждане на Събор през тази година на празника Петдесетница. През изминалото столетие Православната църква даде на света свидетелство чрез богато богословско наследство и чрез кръвта на новомъчениците. Светият и Велик Събор дава възможност да започнем нов етап на православно свидетелство. Сега, когато очите на целия свят са обърнати към Православната Църква, ние умоляваме всички наши предстоятели да чуят гласа на Духа, Който призовава към съборно единство.